Evolusjonen av filmskriving

Hvor langt tilbake går filmens historie? Det hele startet så langt tilbake som 1890-tallet. Her begynner vi å se utviklingen i teknologien rundt kameraer. Dette ble etter hvert først og fremst brukt som en slags offentlig attraksjon, men potensialet for dette mediet ble ikke utnyttet fullt ut før senere. Det begynte å spre seg raskt og ble brukt til å spre alle slags budskap og beskjeder til offentligheten.

I dag opplever vi film på mange forskjellige måter, men først og fremst kan det sies at det er underholdning som står i fokus. Det finnes en del forskjellige sjangere, og i denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan et slikt stykke blir skrevet av forfatterne. Ikke minst skal vi poengtere hvorfor et godt skrevet manus er noe av det viktigste som trengs for å skape en virkelig god film.

Hvorfor er altså dette en så viktig del? Kan man si at en lavbudsjett film med et godt manus faktisk er bedre enn for eksempel en blockbuster som har alt av det nyeste CGI-teknologien, men som er skrevet dårlig? Svaret på det bør være “ja” for de som faktisk er engasjerte i det filmen prøver å formidle. Selve historien som forfatteren prøver å formidle er jo essensen av filmen. Dette er historien. Dette er sjelen til filmen. Det nytter ikke å bruke budsjettet på effekter dersom filmen ikke er skrevet for å utnytte disse hjelpemidlene.

Et manus handler ikke bare om å få skrevet ned en god historie, det er også hvordan vi skal formidle den på den mest effektive måten. Det handler om å manipulere oppmerksomheten til publikum dit vi selv ønsker. Noen filmer har klumsete dialog som noen ganger går bort fra poenget, mens i andre så kan det bare virke som at det er tilfellet fordi filmskaperne ikke har vært flinke nok til å utheve viktigheten i scenen sin. Dette kan jo selvsagt diskuteres, siden det ikke er alle som trenger en hjelpende hånd for å se hva filmen prøver å si. For dere som allerede skriver manus, så kan det være vrient å ta betalt for arbeidet sitt dersom man ikke har en egen bedrift eller enkeltmannsforetak. Det finnes hjelp for dere på https://www.frilansfinans.no/, her kan man nemlig sende fakturaer for utført arbeid. I andre filmer så skal det faktisk stilles åpne spørsmål, man skal kunne bedømme selv hva det er som egentlig ligger bak det ytre. Poenget med manuset er at man skal være så bevisst på dette som mulig.

Det finnes forskjellige sjangere som har sine egne karakteristiske trekk for hvordan manuset ser ut. Disse er viktige å studere dersom man selv har lyst til å lære seg å bli manusforfatter. For å hive seg på en tradisjon som har eksistert over lengre tid, må man vite hvordan den har utviklet seg frem til i dag. Dette er den eneste måten man kan forstå det store bildet og faktisk sette sitt eget merke inn i evolusjonen av hvordan manus blir skrevet.

Lykke til!